Asiakaspalvelun koulutusohjelma

Työtehtävät

 

Asiakaspalvelun koulutusohjelman suorittanut tarjoilija toimii asiakaspalvelijan tehtävissä. Tarjoilijan työhön kuuluvat

 

  • asiakastiloista huolehtiminen, kuten pöytien kattaminen ja siistiminen
  • ravintolan tuotteiden ja palvelujen myynti erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille
  • ruokatilausten vastaanotto
  • ruoan tarjoilu
  • laskutus
  • puhtaanapidon tehtävät
  • asiakkaan viihtyvyydestä huolehtiminen
  • elintarvikehygieniaan ja anniskeluun liittyvien määräysten tunteminen ja niiden noudattaminen

Tarjoilija osaa suunnitella työtään, työskennellä itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä. Hän huolehtii ammattitaitonsa kehittymisestä ja oman työkykynsä ylläpitämisestä, kuten hyvästä työergonomiasta. Tarjoilija osaa toimia vastuullisesti ja noudattaa työssään kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

Työpaikat

Kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset, risteilyalukset ja junaravintolat

Ammattinimikkeet

Tarjoilija, hovimestari, ravintolatyöntekijä, ruokapalvelutyöntekijä, ravitsemistyöntekijä, palveluvastaava, kahvilatyöntekijä, junatarjoilija