Moniosaajille on aina töitä

Moniosaaminen on valttikortti  tulevaisuuden työmarkkinoilla. Näin uskotaan Blue Service Partnersilla, ruoka-siivous-kiinteistö-ja toimitilapalveluiden monialayrityksessä, jonka työntekijöillä  on valmiuksia sekä siivous-että ruokapalveluiden hoitamiseen asiakasyrityksissä kautta maan.

Blue on hoitanut Länsi-Uudenmaalaisen Inkoon kunnalliset siivous-ja ruokapalvelut vuoden 2010 alusta lähtien. Moniosaaja Marja-Liisa Holmström Inkoon Dalin päiväkodista on sekä keittiön hengetär ,että siisteyden ylläpitäjä. Päivittäin hän huolehtii 60:n lapsen ja 10:n hoitohenkilökuntaan kuuluvan ruokailusta vastaten päiväkodin jakelukeittiöstä astiahuoltoineen.  Samalla hoituu päiväkodin tilojen siivous.

”Työpäivät sujuvat mukavasti kun on koko ajan tekemistä. Lapsiasiakkaat ovat välittömiä ja positiivista palautetta satelee halausten kera. Maalaisjärjellä ja rohkealla asenteella  olen saanut hommat sujumaan”, painottaa  Marja-Liisa.

Bluen toimitusjohtajan Tuula Lasanderin mukaan moniosaamiselle on  kunnallisissa palveluissa todellista tarvetta:on luontevaa yhdistää  ruokapalvelut ja muut tärkeät tukipalvelut  saman yrityksen hoidettavaksi , kun ruokapalveluprosessi on  vuosien saatossa lyhentynyt  ja henkilöstöresurssit niukentuneet.  Yhden henkilön työpanoksesta on räätälöitävä   laajasti asiakasyrityksen/-kunnan tarpeita vastaava kokonaisuus. ”Moniosaaminen ei tarkoita kuitenkaan erityistaitojen rapauttamista. Edelleen tarvitaan eksperttejä, joilla on vahvuuksia vaikkapa erityisruokavalioiden valmistamisessa”,  Lasander painottaa.

Blue Servicen henkilöstön työnimikkeet kuvastavat modernisti  ruoka-siivous-ja kiinteistöalan asiakaslähtöisyyttä.  Palvelupäällikkö Tarja Loimu vastaa Länsi-Uudenmaan toimipisteiden rekrytoinnista, ruokalistasuunnittelusta, henkilöstöhallinnosta ja budjetoinnista. Työnkuva muistuttaa ruokapalvelupäällikön  toimenkuvaa  siivousosaamisella täydennettynä.  Osaavan henkilökunnan löytäminen ja työviihtyvyyden ylläpitäminen ovat  tärkeimpiä palvelupäällikön tehtäviä. Loimun mielestä rekrytointi on sitä haasteellisempaa mitä lähemmäs pääkaupunkiseutua mennään. ” Inkooseen uusien työntekijöiden  rekrytoiminen on vielä suhteellisen sujuvaa mutta pääkaupunkiseudulla osaavan työvoiman saanti kangertelee”, Loimu kertoo.

Palveluohjaaja  Päivi Mäkelä vastaa puolestaan siivoussuunnitelmien laatimisesta sekä työntekijöiden kouluttamisesta ja opastamisesta  uusien työmenetelmien ja –aineiden käytössä.  Bluella moniosaamista tarvitaan myös esimiestasolla Loimu ja Mäkelä  painottavat. Tarvittaessa työnjohdonkin on käärittävä hihat ja hallittava keittiöiden ja siivouspalvelun prosessit. Moniosaaja-vaatimus  koskee koko organisaatiota.
Tuula Lasanderin mielestä siivous-ja ruokapalvelualan ammattilaiset ovat kunnille todellisia kultakimpaleita. Tekemällä tarkkaa ja suunnitelmallista työtä säästetään euroja  tinkimättä kuitenkaan  palveluiden laadusta.  Nämä monipalvelun huippuosaajat saisivat tuoda itseään enemmän esille!

 

Teksti Marjut Huhtala, kuva Virpi Kulomaa