Erityisruokavaliot ajan tasalle

Lahden kaupungin ruokapalveluista vastaavan Lahden Aterian tavoitteena on jatkossa erityisruokavalioiden ajantasaistaminen nykyistä tehokkaammin ja turhien erityisruokavalioiden karsiminen. Päivittäin valmistettavasta 20 000 ateriasta on erityisruokavalioiden osuus tällä hetkellä noin kahdeksan prosenttia.

Aluepäällikkö Maarit Tuomala-Nikkanen, millaiset erityisruokavaliot ovat tällä hetkellä yleisimpiä?

Yleisimpiä erityisruokavalioita ovat mm. laktoositon, gluteeniton ja muut erilaiset ruoka-aineallergiat kuten maito-, muna, kasvisallergiat. Päiväkotilapsilla on usein ruoka-aineallergioita, jotka laantuvat tai häviävät iän myötä. Koululaisilla on jonkin verran eettisiä erityisruokavaliotarpeita ruoka-aineallergioiden lisäksi. Vanhusten erityisruokavaliot koostuvat hyvin pitkälti rakennemuunnelluista ja rikastetuista ruokavalioista.

Mitä tarkoitetaan ns. turhalla erityisruokavaliolla?

Turhat erityisruokavaliot perustuvat usein lasten omiin mieltymyksiin. Jos lapsi ei pidä esimerkiksi hernekeitosta, vanhemmat laittavat sen kiellettyjen ruokien listalle (herne ei käy). Toisaalta lapsen erityisruokavaliossa on saattanut tulla muutoksia vuosien mittaan ja tästä syystä on erittäin tärkeää, että vanhemmat ja terveydenhoitajat päivittäisivät lapsen erityisruokavalioon liittyviä tietoja. Tällä tavoin vältytään "köyhdyttämästä" lapsen ruokavaliota turhilla ruokarajoitteilla.

Allergiaan pitäisi asennoitua uudella tavalla, esimerkiksi allergeeneja ei ole syytä välttää turhaan. Suuri osa allergisista rajoittaa syömistään omien tuntemustensa perusteella. Ruoka-aineallergia on kuitenkin selvitetty vain joka kolmannella.

Mihin suosituksiin erityisruokavalio-ohjeistuksen päivittäminen perustuu?

Päivitykset perustuvat Lääkäriliiton kansalliseen allergiaohjelmaan 2008-2018. Tämän ohjelman aikana pyritään puolittamaan erityisruokavalioiden määrä. Allergiaohjelman keskeisenä tavoitteena on ihmisten sietokyvyn vahvistaminen, jota siedätyshoito palvelee.

Tällä hetkellä kouluissa on näkemyksemme mukaan eniten turhia erityisruokavalioita. Keittiöiltä tulleiden palautteiden mukaan kouluissa jää syömättä paljon erityisruokavalion mukaisesti valmistettuja aterioita .


Mikä on suurin haaste erityisruokavalioiden toteuttamisessa tällä hetkellä?

Erityisruokavalioiden valmistus vaatii erityistä tarkkuutta, varsinkin vaikeiden ruoka-aineallergioiden kohdalla,  joten henkilöstöresursseja on oltava tarpeeksi. Kaikki aika, joka menee turhien ruokavalioiden valmistukseen on pois niiltä, jotka oikeasti tarvitsevat erityisruokaa. Tavoitteenamme on tarjota monipuolista ja ravitsevaa koululounasta jokaiselle asiakkaalle ruokavaliosta riippumatta. Erityisruokavalioiden raaka-aineet ovat hinnakkaampia verrattuna normaalin ruoan raaka-ainehintaan.

Miten turhat erityisruokavaliot karsitaan käytännössä eli millaisia toimenpiteitä teette?

Teemme yhteistyötä terveydenhoitajien kanssa. Tiedotamme lasten vanhempia, jotta he päivittäisivät erityisruokavaliotarpeet ajan tasalle vuosittain tai heti, kun muutoksia lapsen ruokavalioon tulee.

Miten asiaan suhtaudutaan? Pelottaako erityisruokavalioita tarvitsevia tai lasten vanhempia, että tarvittavat erityisruoat jäävät saamatta?

Palaute on ollut positiivista. Tämä koetaan kaikkien eduksi. Tiedon jakaminen on erityisen tärkeää ja kaikki tarvitsevat saavat jatkossakin erityisruokavalionsa.

Millainen rooli ja vastuu ruokapalveluilla on mielestänne erityisruokavalioiden tuottamisen prosessissa yhteistyössä hoidosta vastaavien tahojen kanssa?

Moniammatillisuus on merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Vaikeat allergiat lisääntyvät jatkuvasti ja koulutus keittiöhenkilökunnalle on erittäin tärkeää. Teemme mielellämme eri tahojen kanssa yhteistyötä kehittääksemme palveluitamme erityisruokavalioiden suhteen ja toivomme että tavarantoimittajat kertoisivat erityisruokavaliotuotteistaan aktiivisesti ja kehittäisivät omia tuotteitaan monipuolisemmiksi ajatellen
erityisruokavalioiden toteuttamista.


Haastattelu ja kuva Virpi Kulomaa