Julkisten ruokapalvelujen markkinointi on suunnitelmallista työtä

Minna Ahola on Espoo Catering liikelaitoksen toimitusjohtaja. Espoo Catering vastaa Espoon kaupungin lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön ruokapalveluista tarjoten vuosittain yhteensä n. 15.3 miljoonaa ateriaa.

Julkiset ruokapalvelut ovat kautta aikojen olleet liian vaatimattomia tuomaan omaa osaamistaan esille. Meillä on rautainen alan ammattitaito, jota voisimme tuoda rohkeasti julki. Teemme tärkeää kansanterveyttä edistävää työtä, josta on syytä olla ylpeä.

Media lähestyy meitä vain jos jotain ikävää tapahtuu tai jos kuntien taloustilanne heikkenee. Meidän tulisi olla aktiivisia ja tarjota medialle myös niitä positiivisia juttuja. Loputon elintarvikemäärärahojen vertailu julkisuudessa tulisi lopettaa, koska ruokapalvelutoiminta eroaa kunnittain suuresti, eivätkä rahasummat ole vertailukelpoisia.

Espoo Cateringista tuli kunnallinen liikelaitos vuoden 2009 alusta. Nimi Espoo Catering kuvaa hyvin toimintaamme ja sitä on helppo käyttää: på svenska - Esbo Catering ja in English- Espoo Catering.

Espoo Cateringin markkinointia on kehitetty suunnitelmallisesti vuodesta 2004 alkaen.  Työ aloitettiin järjestämällä palveluvalmennusta johtoryhmälle ja avainesimiehille. Valmennuksen suurimpana oppina on ollut asiakkaiden oikea kohtaaminen asiakaspalvelutilanteissa sekä oman liiketoiminnan edistäminen. Koulutus antoi vauhtia myös markkinoinnin ja viestinnän kehittämiselle.

Jo ennen liikelaitostamista otimme käyttöön asiakasryhmäkohtaiset esitteet ja teetimme suunnittelutoimistolla oman monivärisen haarukkakuvion, joka kuvaa oivallisesti toimialaamme. Olemme käyttäneet haarukkakuviota kirjallisissa ja sähköisissä materiaaleissa sekä standeissä. Liikelaitoksena laajensimme haarukkakuvion käyttöä, niin että se on mukana myös ruokalistapohjissa, käyntikorteissa, kirjekuorissa, uusissa sähköisissä asiakirjapohjissa ja syksystä alkaen myös servieteissä. Toimintakertomuksen, sähköisen asiakaslehden ja syksyllä markkinointimateriaaliksi tulevan kangaskassin ilmeet pohjautuvat haarukkakuvioon ja siihen liittyvään värimaailmaan.

Espoon kaupungin linjauksen mukaisesti kehitämme erityisesti sähköistä viestintää. Intra- ja Internetsivumme sekä henkilökunnalle suunnattu viikoittain ilmestyvä sähköinen tiedotelehtinen ovat jatkuvan markkinoinnin kanavia. Tätä suuntausta vahvistamme uudella Espoo Cateringin julkaisemalla sähköisellä asiakaslehdellä, joka alkaa ilmestyä tänä keväänä. Lehdessä kerromme mm. ajankohtaisista asioista, henkilöstöstä ja erilaisista kehittämishankkeista. Lehti on yleisesti luettavissa Internetsivujemme kautta, mutta aina sen ilmestyttyä tulemme lähettämään sähköpostilinkin henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneillemme ja sidosryhmillemme.

Markkinoinnilla, koulutuksella ja yhteistyöllä henkilöstömme kanssa luomme positiivista kuvaa Espoo Cateringista. Haluamme olla houkutteleva ja haluttu vaihtoehto catering-alalla, oli sitten kyseessä työnhakija tai asiakas.

 

 


Teksti Minna Ahola ja Maarit Ohraluoma, kuva Nina Kaverinen