Onnistunut palveluprosessi luo tyytyväisiä asiakkaita

Sodexon liiketoimintajohtaja Tiina Yrjölä on pitkän linjan ravitsemisalan vaikuttaja ja laadukkaiden ruokapalvelujen puolestapuhuja.  Hänen näkemyksensä mukaan ruokapalveluala on nyt vahvassa murroksessa ja tarvitaan ennakkoluulotonta näkemystä siitä, minkälainen  tulevaisuuden ruokapalveluprosessi voisi olla.

-  Loppukäyttäjälle ei pitäisi olla merkitystä si+llä, kuka palvelun tuottaa; pääasia on että asiakkaalle jää ruokailu-tai palvelutilanteesta miellyttävä vaikutelma ja että palvelun tuottaja kokee itsekin onnistuneensa palvelutehtävässä.

Tiina Yrjölän mukaan alallamme tarvitaan edelleen huippuosaajia ja ruoanvalmistuksen erityistaitoja mutta yhä enemmän syntyy tarvetta myös moniosaajille ja henkilöille, joilla on laaja kokonaisnäkemys asiakkaan tarpeista ja odotuksista. Myös ammattimaisella asenteella on suuri merkitys palveluprosessissa.

-  Pienillä  yksityiskohdilla voidaan vaikuttaa siihen, miten asiakas kokee ruokapalvelujen tason:huolehditaan tarjoilulinjastoin siisteydestä, toimitaan omavalvonnan mukaisesti, kiinnitetään huomiota ruokasalin yleisilmeeseen ja pidetään huolta myös omasta ryhdikkäästä olemuksesta. Vaatetukseltaan ja olemukseltaan pirteä henkilökunta luo vakuuttavuutta myös asiakkaisiin päin.

On osattava huomioida myös eri asiakasryhmien vaihtelevat tarpeet.Tulevaisuuden ikäihmiset osaavat jo vaatia yksilöllistä palvelua.  Kouluruokaan kohdistuvaan kritiikkiin on pystyttävä vastaamaan ja  ymmärrettävä, että koulujen ruokailutilanteilla on tärkeämpi sosiaalinen merkitys kuin mitä sille tämänhetkisten resurssien kautta voidaan antaa.

Alan suurimpina haasteina Yrjölä näkee ammattitaitoisten tekijöiden löytymisten tilanteessa, jossa eläköityminen kiihtyy ja kasvava ikääntyvien joukko tulee tarvitsemaan ruokailu-hoiva-ja muita palveluja. Tiina Yrjölä toivoo nuorten kiinnostuvan ravitsemisalasta, koska se tarjoaa jatkuvasti kehittyvän toimialan ruokatuotannon ja  teknologian  sekä palvelun huippuosaajille.

 

Teksti Marjut Huhtala, kuva Sodexo Oy