Ammattitaidostaan pitää uskaltaa olla ylpeä

Keudan eli Keski-Uudenmaan ammattiopiston Keravalla sijaitsevaan tunnelmalliseen lounas- ja tilausravintolaan ovat löytäneet tiensä koululla vierailevat ulkomaiset ryhmät ja kotimaiset hyvän ruoan ystävät.

Kokki-opiskelijat saavat näin tärkeää työkokemusta koululla aidossa ympäristössä ravitsemisalan yrityksissä suoritettavien työssäoppimisjaksojen lisäksi.

Keudassa on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoita yhteensä noin 800 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven alueella. Kuvassa: Lehtori Maija Helin ohjaa tottuneesti kolmannen vuoden suurtalouskokki-opiskelijoita lounastarjoilussa oppilasravintola Operassa.

Ammatillisen opiskelun suosion kasvusta kertoo nousu hakijoiden määrässä, joka kevään 2010 yhteishaussa oli 22 % edellistä vuotta korkeampi.

Maija Helin kertoo, että suositut kokki-opinot valmentavat monipuoliseen ruokapalvelualan ammattiin. Koulutukseen liittyvän työssäoppimispaikan oppilas voi päättää itse ja sitä kautta rakentaa urapolkuaan haluamaansa suuntaan. Opintojen pohjalta saa vahvan ammattitaidon, josta on hyvä jatkaa työelämään.

”Olemme perinteisesti olleet ruokapalvelualalla turhan ujoja korostamaan ammattitaitoamme. Meidän pitäisi muistaa korkea osaamisemme taso, josta on syytä olla ylpeä ja jota kannattaa uskaltaa tuoda esille”, Maijaa muistuttaa.

Kolmannen vuoden suurtalouskokki-opiskelija Tero Puurula jakaa opettajansa mielipiteen opintojen monipuolisesta annista: ”Opinnoissa saa valmiudet työskennellä asiakaspalvelun ja ruoanvalmistuksen parissa tai vaikka yrittäjänä. Ammatin hyviä puolia ovat mielestäni aina erilaiset työpäivät sekä erityisesti suurkeittiöissä se, että ruokaa saa tehdä suuria määriä ja käyttää työssä apuna erilaisia koneita ja laitteita”.

Tero toimii opintojensa ohella tutorina esitellen ruokapalvelualan opetustarjontaa Keuda Keravalla vieraileville yläkoululaisille. Tutustumiskäynnit ovat merkittävä osa koko alan esittelyä. ”Ruokapalvelualalla yhdessä tekeminen on kuuluu työhön, joten tarvitaan hyviä tiimityötaitoja. Korostan kaikille tälle alalle hakeutuville, että reipas asenne ja iloinen mieli ovat tärkeitä, sillä toimimme palveluammatissa", Tero toteaa.

Maija Helinillä on pitkä kokemus ruokapalvelualan työstä ja alan opettajana toimimisesta. Kokemuksensa ja jatko-opinnoissaan suorittamansa tutkimuksensa pohjalta hän kertoo, että suurtalousalalla työskentelevät todella nauttivat työstään ja kokevat sen mielekkäänä, vaikka työ voi olla fyysisesti rakasta. Maijan mukaan ammattitaidon merkitys korostuu erityisesti suurtaloudessa, jossa on haasteena saada isoista määristä maukasta ruokaa.  "Onneksi  meillä on käytössämme alan ammattilaisia ja mitä mahtavimmat kotimaiset raaka-aineet, joista ammattitaidon ohella voi olla ylpeä."

Teksti ja kuva Virpi Kulomaa