Uusien osaajien tukeminen on tärkeää

Herkkuammatti-kampanjan yhteistyökumppanina toimiva Electrolux Professional Oy on mukana useissa hankkeissa, jotka tuovat esille ravitsemisalan ammattiin opiskelevien ja nuorten ammattilaisten osaamista. Johtaja Jarmo Huuhtanen pitää tulevien ammattilaisten tukemista tärkeänä, sillä ammattitaitoinen ruoanvalmistus vaatii tekijöitä ja tulevaisuudessa myös uudenlaista osaamista.


Millainen on ollut oma työurasi ja miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi?

Minulle oli selvää jo nuorena, että halusin kokin ammattiin. Suoritettuani ammattioppilaitoksen 2-vuotisen ravintola-alan peruslinjan jatkoin opintoja toiset kaksi vuotta silloisessa Ravintolakoulu Perhossa. Koulujen väliin kuului pakollisena kahdeksan kuukauden pituinen työssäolojakso. Se yhdistettynä opiskeluun antoi uralleni vahvan pohjan, josta oli hyvä jatkaa eteenpäin.

Ulkomaankokemusta sain työskennellessäni opintojen jälkeen jonkin aikaa kokkina Suomen suurlähetystössä Kairossa. Suomeen palattuani ja kokin tehtävissä toimittuani suoritin esimieskoulutuksen ja työskentelin keittiömestarina helsinkiläisissä fine dining -ravintoloissa. Etenin keittiöpäälliköksi hotelliketjuun, jossa toimenkuvaani sisältyi mm. uusien hotellien keittiöiden suunnittelu- ja perustamisprojekteja. Työssä tarvittiin vahvaa ruokatuotantoprosessien osaamista. Prosessien tuntemukseni vei minut teollisuuden pariin Electroluxille, ensin piiri- ja sitten myyntipäälliköksi. Tällä hetkellä toimin tulosyksikkömme johtajana, ja vastuualueeseeni kuuluvat Suomen lisäksi Baltian maat.

Yrityksenne on mukana tukemassa myös nuorten Taitaja-ammattitaitokilpailua ja Suomen kokkimaajoukkuetta. Miksi koet tärkeänä juuri tällaiset tukimuodot?


Koko ruokapalveluala on äärimmäisen kiinnostava ja lähellä sydäntäni. Haluan olla vaikuttamassa alan kehitykseen, johon erilaiset yhteistyöprojektit antavat hyvän mahdollisuuden. Alan arvostus ja erityisesti ammattiin opiskelevien ja nuorten ammattilaisten tukeminen on mielestäni ensisijaisen tärkeää. Yksi hyvä tapa siihen on ammattitaitokilpailujen järjestäminen. Opiskeluaikana kilpailin itsekin jonkin verran, joten tiedän, mikä merkitys kilpailuilla on urakehitykselle. Nykyään toimin vuosittain noin 3–4 kilpailun tuomarina. Tuomaroinnin avulla pidän yllä myös omaa ammattitaitoani.


Millaista osaamista ammattikeittiöissä tarvitaan tulevaisuudessa laitetoimittajan näkökulmasta?


Erityisesti julkisella puolella ruokatuotannon haasteina ovat kustannusten nousu, pienet määrärahat ja työvoiman saanti. Ruokatuotannon tavoitteena tulisi aina olla hyvälaatuinen ja maukas ruoka. Lisäksi pitää huomioida toiminnan taloudellisuus. Näihin haasteisiin täytyisi löytää ratkaisuja.

Euroopassa vahvana trendinä on keskittäminen, mikä tulee varmasti näkymään entistä enemmän Suomessakin. Vierailin hiljattain Saksassa tuotantokeittiössä, jossa valmistetaan keskitetysti Cook&Chill -menetelmällä n.  4 000 annosta päivittäin ja ruoka toimitetaan yli 50 eri toimipaikkaan. Ruoka oli sekä laadultaan että maultaan erinomaista. Myös tuotantokeittiön henkilöstö oli tyytyväinen toimenkuvaansa ja mahdollisuuteen keskittyä täysillä omaan osaamiseensa eli ruoanvalmistukseen.

Isoissa tuotantomäärissä prosessien pitää olla hallittuja ja valvottuja. Mielestäni ammattikeittiöissä tarvittaisiin entistä enemmän osaamista ruokateknologiasta ja prosessien ymmärrystä. Ruokatuotannon toimintamallia valitessa päätöksenteon tulisi prosessiymmärryksen lisäksi perustua pitkän aikavälin suunnitelmaan. Uuteen toimintamalliin siirtyminen on aina pitkäaikainen projekti, johon henkilöstö pitäisi sitouttaa.


Kerro vielä, millainen on ruoka-ammattilaisen toiveruoka eli omat suosikkisi?


Hyvin valmistettu ruoka ylipäätään. Erikoisherkuista mainitakseni mieleisiä ovat erilaiset sisäelinruoat ja eksoottiset äyriäiset.

Haastattelu ja kuva Virpi Kulomaa

Artikkeli on julkaistu myös FIDA ry:n jäsenlehdessä AmmattikeittiöOsaaja 1/2012.