Oppisopimus on hyvä polku ravitsemisalan ammattiin

”Oppisopimuskoulutuksesta on hyötyä koulutettavan lisäksi koko työyhteisölle”, kertoo Toini Linnanmäki. Hänellä on asiasta vankka kokemus, sillä ruokapalvelun 73:sta työntekijästä oppisopimuskoulutuksessa on parhaillaan kolme ja kaiken kaikkiaan 15 henkilöä on ollut mukana aiemmin.

Osa koulutuksessa mukana olleista on suorittanut ravitsemisalan perustutkinnon, osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja toiset ovat puolestaan hankkineet oppisopimuksen myötä ammatillista lisäkoulutusta, kuten esimieskoulutusta.

Toinin mielestä oppisopimuskoulutus sopii erityisen hyvin sellaiselle henkilölle, jolla on jo hiukan tuntumaa työelämään. ”Kun on kokemusta ruokapalveluprosessin kaikista vaiheista astiahuollosta ruoanvalmistukseen, on esimerkiksi esimiesopiskelussa helpompi hahmottaa asioita käytännön kokemuksen pohjalta”, hän jatkaa.
Silti Toini ei sulje pois mahdollisuutta suoraan peruskoulun jälkeiselle oppisopimukselle, mikäli nuorella on kiire työelämään: ”Ennen sopimuksen tekoa on kuitenkin hyvä tarkasti ja avoimesti tutkia erilaisia koulutusvaihtoehtoja sekä olla nuoren tukena. Nuorella saattaa olla peruskoulun päätyttyä jo selkeä urasuunnitelma, mitä täytyy arvostaa.”

Opiskelija, työpaikka ja koulutuksen järjestäjän edustaja laativat yhdessä opiskelijan opintosuunnitelman. Työyhteisöstä nimetään työpaikkaohjaaja, joka huolehtii työssä oppimisesta ja toimii opiskelijan tukena. Teoriaosuuden opiskelu tapahtuu vapaa-ajalla etätehtävinä ja lähiopetuspäivillä, joihin pääsee tarvittaessa työajalla. Oppisopimus-
koulutettava saa työstään normaalia palkkaa. Yritys saa palkkaukseen valtion tukea.

Kirkkonummen terveyskeskuksen aluekeittiön keittiöpäällikkö Ing-Mari Lostedt yhtyy Toinin mielipiteeseen oppisopimuksen hyödyistä. ”Koulutettavan ohjaaminen teettää hieman lisätöitä työyhteisölle, mutta palkaksi saadaan hyviä ja organisaation tuntevia työntekijöitä. Lisäksi ohjaamisen myötä oma toiminta kehittyy”, toteaa  Ing-Mari.

Työn jatkuva kehittäminen on tuttu asia Kirkkonummen kunnan ruokapalvelussa. ”Työyhteisö on tottunut siihen, että uuden oppiminen on osa jokapäiväistä työtä. Henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja haluaa kehittää itseään. Siksi oppisopimuskoulutuksiin suhtaudutaan henkilöstön keskuudessa hyvin positiivisesti”, kertoo Toini tyytyväisenä.

 
Teksti ja kuva Virpi Kulomaa