Kouluruokailussa asiakas on tärkein

- Lapset ja nuoret ovat aivan yhtä tärkeitä asiakkaita kuin kaikki muutkin, muistuttaa Kauniaisten ruokahuolto- ja siivouspäällikkö Kaarina Hassel. - Kouluruokailussa asiakaskuuntelu on merkittävä toiminnan kehittämisen väline ja siihen suhtaudutaan Kauniaisissa vakavasti, vaikka ruokailu itsessään onkin iloinen asia, Hassel jatkaa.

Kouluruokailu muodostuu Hasselin mukaan ruokatuotannon ja asiakaspalvelun kokonaisuudesta. Ravitsemuskriteerit täyttävän ja maittavan ruoan valmistaminen pitäisi olla itsestäänselvyys kaikkialla, missä kouluruokaa tarjotaan. Sen sijaan asiakaspalvelun keinoin voidaan vaikuttaa olennaisesti oppilaiden tyytyväisyyteen kouluruokailusta.


Asiakaspalveluun kuuluu monta tehtävää, joista yksi tärkeimmistä on lasten ja nuorten tukeminen sekä kasvattaminen. -Oppilaiden kanssa toimiessa ei saa olla liian tosikko, korostaa Hassel. Palveluhenkisyyteen kuuluu taito kuunnella, ohjata sekä ottaa vastaan lasten ja nuorten antamaa palautetta.


Hyvä palautejärjestelmä on tärkeä

Hyvä palautejärjestelmä onkin yksi tärkeimmistä asiakastyytyväisyyden kehittämisvälineistä Kauniaisissa. Palautteet, niin kirjalliset kuin suullisetkin, merkitään sähköiseen palautejärjestelmään. Sen myötä tieto kulkee koko ruokapalvelun henkilöstölle reaaliaikaisesti ja välittömät toimenpiteet tehdään tietenkin ensin.

Työpaikkakokouksissa noin kerran kuukaudessa yhdessä valmistus- ja palvelukeittiöiden henkilökunnan kanssa analysoidaan palautteet. Niistä saadaan hyviä kehittämistoimia ja työyhteisöllä on aina ongelmiin ratkaisu, joka avautuu dialogissa. Palautteiden pohjalta ruokalistaa voidaan räätälöidä kouluvuoden aikana ja tarjota ruokia, joita oppilaat ovat toivoneet maisteltavaksi, kuten kyssäkaalia, maksalaatikkoa, kaalilaatikkoa tai muuttaa toimintatapoja yhä paremmiksi.


Taitavaa asiakaspalvelua

Hyvään asiakaspalveluun kuuluu oppilaiden ruokailutottumusten huomioiminen positiivisessa hengessä. Päivittäisen lounaan voi valita vapaasti kahdesta tarjolla olevasta pääruokavaihtoehdosta, joista toinen on aina kasvisruokaa. Vaihtoehtojen avulla kunnioitetaan yksilön vapautta valita ruokia ja toisaalta kannustetaan kokeilemaan uusia makuja.

Taitavaan asiakaspalveluun kuuluu myös ruokien tarjollepano mahdollisimman houkuttelevasti. Monipuoliset ja värikkäät salaattivaihtoehdot päivittäin sekä tuoreen leivän ja hedelmien tarjoaminen useita kertoja viikossa ovat oppilaille mieluisia asioita.

Kaarina Hasselin mielestä kouluruokailussa ei laajemmassa mielessä ole ongelmana niinkään itse ruokailu, vaan kuinka saada erityisesti nuoret syömään riittävästi tai ylipäätään syömään koululounas. Monipuolisen ja nautittavan ruoan tarjoaminen sekä asiakkaan palveleminen ammattitaitoisella otteella ovat ruokailuun houkuttelevia tekijöitä. Koko henkilökunnalla pitäisi olla yhteinen näkemys ja halua kehittää toimintaa hyvässä hengessä lapsia ja nuoria arvostaen sekä asiakaslähtöisesti ajatellen.


Lisäätietoa kouluruokailusta

Kouluruokadiplomi
Ruoan ammattilainen arvostaa kouluruokaa
Kouluruokailussa asiakas on tärkein